XỬ LÝ RÒ RỈ NƯỚC BỂ NƯỚC BẢO VIỆT TOWER

XỬ LÝ RÒ RỈ NƯỚC BỂ NƯỚC BẢO VIỆT TOWER - Xử lý nứt bê tông,chống thấm,chống dột,gia cố kết cấu bê tông,xử lý bong tróc nền bê tông,xử lý rò rỉ nước

Admin28/03/202378 Lượt

Thi công xử lý rò rỉ nước bể nước sinh hoạt.

 
xu-ly-ro-ri-nuoc-be-nuoc-bao-viet-tower

I - Báo cáo hiện trạng công trình:
 
1) Rò rỉ nước tại phòng máy bể nước tầng hầm B2.
2) Rò rỉ nước tại phòng nhân viên vệ sinh tòa nhà.
3) Thấm tại vị trí phòng vệ sinh tầng hầm B1 lan ra khu vực cầu thang bộ ở tầng hầm B2.
4) Thấm và rò rỉ nước từ sân thượng xuống lan can bên dưới.
5) Thấm nước từ hành lang tòa nhà xuống phòng điện của tòa nhà.
6) Thấm nước từ hành lang lối đi vào bên trong tòa nhà ở tầng 10 (có hiện tượng đóng rong rêu ở chân tường và sàn phía bên trong tòa nhà).
 

II – QUI TRÌNH THI CÔNG CHO TỪNG HẠNG MỤC: 

1) Xử lý rò rỉ nước tại phòng máy bể nước tầng hầm
2) Xử lý rò rỉ nước tại phòng nhân viên phục vụ vệ sinh tòa nhà. (Bằng phương pháp xử lý rò rỉ nước)
 • Đục bỏ lớp hồ vữa bên ngoài vị trí thấm để xác định vị trí rò rỉ nước.
 • Tiến hành gắn kim một chiều để tiến hành bơm keo vào bên trong vị trí thấm.
 • Sử dụng chất đông kết nhanh để trám trét các vị rí bê tông bị rỗ.
 • Tiến hành bơm keo trương nở PU – SL 669 vào bên trong bê tông tại các vị trí gắn kim một chiều.
 • Gỡ bỏ kim và hoàn thiện bề mặt khi đã tiến hành xong việc bơm keo ngăn rò rỉ nước.
 
3) Xử lý chống thấm tại vị trí phòng vệ sinh tầng hầm B1 lan ra khu vực cầu thang bộ ở tầng hầm B2. ( Bằng phương pháp ron epoxy đóng rắn và phương pháp xử lý rò rỉ nước )
Tiến hành xử lý theo qui trình như ở mục 2 tại vị trí thấm lan ra khu vực cầu thang bộ ở tầng hầm B2.
Thi công xử lý ron bằng keo epoxy E500 trên bề mặt sàn và tường đứng phòng vệ sinh,để ngăn nước thấm qua sàn vệ sinh.
+ Bước 1: Gỡ bỏ các đường ron bằng xi măng trắng hiện có trên bề mặt.
+ Bước 2: Vệ sinh và làm khô tại các đường ron đã được gỡ bỏ.
+ Bước 3: Tiến hành rót keo hỗn hợp keo epoxy E500 vào các đường ron.
+ Bước 4: Vệ sinh bề mặt sàn phòng vệ sinh khi keo đã đóng rắn.

4) Xử lý chống thấm và rò rỉ nước từ sân thượng xuống lan can bên dưới.(Bằng phương pháp chống rò rỉ và chống thấm bề mặt sàn bê tông)
 • Đục bỏ lớp hồ vữa bên trên để xác định vị trí thấm xuống bên dưới.
 • Tiến hành gắn kim một chiều,bơm keo trương nở PU – SL 669 vào vị trí rò rỉ nước xuống bên dưới sân thượng.
 • Gỡ bỏ kim và làm phẳng bề mặt bê tông.
 • Tiến hành phủ lớp keo chống thấm thứ 1 lên bề mặt bê tông.
 • Dán lưới thủy tinh lên các góc cạnh để đảm bảo lớp chống thấm không bị bong tróc và nứt đôi.
 • Phủ lớp keo chống thấm T100 thứ 2 lên bên trên lớp lưới thủy tinh.
 • Cán hồ vữa hoàn thiện bề mặt khi lớp chống thấm đã đóng rắn.

5) Xử lý chống thấm ở hành lang tòa nhà xuống phòng điện của tòa nhà. (Bằng phương pháp ron epoxy đóng rắn)
Thi công xử lý ron bằng keo epoxy E500 trên bề mặt sàn hành lang tòa nhà,để ngăn nước thấm xuống phòng điện của tòa nhà.
+ Bước 1: Gỡ bỏ các đường ron bằng xi măng trắng hiện có trên bề mặt.
+ Bước 2: Vệ sinh và làm khô tại các đường ron đã được gỡ bỏ.
+ Bước 3: Tiến hành rót keo hỗn hợp keo epoxy E500 vào các đường ron.
+ Bước 4: Vệ sinh bề mặt sàn khi keo đã đóng rắn.

6) Chống thấm nước từ hành lang lối đi vào bên trong tòa nhà ở tầng 10.(Bằng phương pháp chống thấm bề mặt sàn bê tông)
 • Đục bỏ hồ vữa,gạch lát tại vị trí hành lang bị thấm vào bên trong tòa nhà.
 • Vệ sinh bề mặt đã bị đục bỏ.
 • Phủ keo chống thấm T100 lớp thứ nhất.
 • Dán lưới thủy tinh lên bề mặt góc cạnh đã được phủ keo lớp thứ nhất.
 • Phủ keo chống thấm T100 lớp thứ hai.
 • Hoàn thiện bề mặt khi keo chông thấm đã đông kết.

 

Đối tác

0988 122 900